Over ons

Stichting Oss Cultureel is in 2000 opgericht met als doel om in de Osse cultuursector talentontwikkeling, samenwerking en vernieuwend aanbod te stimuleren. Dit doen we door cross-disciplinaire projecten te ontwikkelen en culturele activiteiten te organiseren die steeds verbonden zijn aan de lokale Osse verhalen. Op deze pagina vertellen we je meer over onze drie doelen en hoe we als stichting georganiseerd zijn.

Talentontwikkeling

Elk jaar ontwikkelt Stichting Oss Cultureel in ieder geval één theaterproductie op locatie. Al onze producties zijn co-creaties tussen professionele cultuurmakers en vrijetijdsspelers. Hiermee geven we regionaal talent met alle leeftijden en achtergronden een podium. 

Samenwerking

Om een zo hoog mogelijk niveau neer te zetten in onze producties, werken we samen met het onderwijs, maatschappelijke organisaties, vele Osse bedrijven en diverse cultuurpartners. 

Daarnaast nemen we op andere manieren lokaal onze verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de Cultuurtafel, door jonge starters binnen de culturele sector te ondersteunen en door meer ontmoeting en samenwerking tussen Osse culturele ZZP-ers te realiseren. 

Vernieuwend cultureel aanbod

Als stichting hebben we sinds onze oprichting heel wat voorstellingen geproduceerd zoals Oeverloos Theaterroute, Boterbazen, Cultuurklunen, Het staat in de sterren, Vijf keer elf – Ossie ontmoet, Nu dat jij er bent, Want daar brandt nog licht, Titus de musical, Hotel Johanna en Octopussy. Op de Terugblik pagina vind je alle producties en bijbehorende informatie. 

Organisatiemodel Stichting Oss Cultureel

Oss Cultureel bestaat dankzij een zeer betrokken onbezoldigd bestuur, de inzet van kundige vrijwilligers op allerlei gebieden en professionals uit het culturele veld. De uitvoering ligt in handen van een freelance zakelijk & artistiek leider. Daarnaast kennen we per project verschillende ZZP-ers een opdracht toe.

De gezichten achter Oss Cultureel

Zakelijk & Artistiek leider: Marjolein Buijs
Bestuursvoorzitter: Til van Rooij
Penningmeester: Erwin van Erp
Secretaris: Anja Vos
PR & Communicatie: Jessica Keijzer
Bestuursleden: Vanessa Duterloo, Frans van Tilburg, Lynn Hagen.

Noot: de bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

BESTUUR & ORGANISATIE