Organisatiemodel

Oss Cultureel bestaat dankzij een zeer betrokken onbezoldigd bestuur (Raad van Toezicht-model), de inzet van kundige vrijwilligers op allerlei gebieden en professionals uit het culturele veld. De uitvoering ligt in handen van een freelance zakelijk & artistiek leider en daarnaast kennen we per project verschillende zzp’ers een opdracht toe.

Note: De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Zakelijk & Artistiek leider: Marjolein Buijs
Bestuursvoorzitter: Til van Rooij
Penningmeester: Erwin van Erp
Secretaris: Anja Vos
PR communicatie: Jessica Keijzer
Bestuursleden: Vanessa Duterloo, Frans van Tilburg, Nynke Blaauw

Stichting Oss Cultureel wordt financieel ondersteund door de Gemeente Oss, door meer dan 50 sponsoren en vrienden, en incidenteel door subsidieverleners als het VSB-Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Provincie Noord-Brabant.

BESTUUR